Projekti

Uzņēmums SIA Plant Made Foods 08.03.2022. ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2022/115 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).
liaa-ansamblis.jpg

Fermentful piedalās Baltics & Slovakia ClimAccelerator

No 2021.gada 15. septembra līdz 20.decembrim Fermentful piedalījās Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation & Technology – EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» organizētajā Baltics & Slovakia ClimAccelerator.

Akseleratora ietvaros Fermentful veica sekojošus uzdevumus:

  • izstrādāja uznēmuma ilgtspējas stratēģiju;

  • izveidoja tirgū ieiešanas plānu, sāka tā īstenošanu Latvijas tirgū;

  • nodefinēja galvnos sadarbības partnerus ražošanas kapacitātes palielināšanai un finansējuma piesaistei

CKIC-logo-web.jpg
Uzņēmums SIA Plant Made Foods 11.09.2020. ir noslēdzis līgumu Nr.VP-L-2020/54 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu "Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"" (inovāciju vaučeri) ietvaros. Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehnoloģiju pārneses programma" ietvaros. 
liaa-ansamblis.jpg
Uzņēmums SIA Plant Made Foods 2020. gadā ieguva grantu 10'000 EUR apmērā SEB bankas un Mārupes novada pašvaldības īstenotajā Grantu programmā (ie)dvesma. Programmas mērķis ir veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.
iedvasma_logo_web.jpg