top of page

Projects

Fermentful has been selected to join the EIT Food Acceleration Network (EIT FAN) 2022
Over 500 startups from the EU and its associated countries were evaluated online by over 100 experts from the agri-food industry. The top 120 agrifood startups advanced to a second evaluation round, where the shortlisted startups were invited to present their solution in front of a diverse evaluation panel during a technology deep-dive session, which resulted in the selection of the 61 most promising ventures.
The 61 startups selected for the EIT FAN 2022 will be spread across 6 program locations running in parallel: Munich (Germany), Haifa (Israel), Paris (France), Bilbao (Spain), Helsinki (Finland) and Cambridge/Reading (UK). Fermentful is among 10 other promising start-ups in EIT FAN Helsinki Hub

 
Fermentful.png
Uzņēmums SIA Plant Made Foods 08.03.2022. ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2022/115 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).
liaa-ansamblis.jpg

Fermentful piedalās Baltics & Slovakia ClimAccelerator

No 2021.gada 15. septembra līdz 20.decembrim Fermentful piedalījās Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation & Technology – EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» organizētajā Baltics & Slovakia ClimAccelerator.

Akseleratora ietvaros Fermentful veica sekojošus uzdevumus:

  • izstrādāja uznēmuma ilgtspējas stratēģiju;

  • izveidoja tirgū ieiešanas plānu, sāka tā īstenošanu Latvijas tirgū;

  • nodefinēja galvnos sadarbības partnerus ražošanas kapacitātes palielināšanai un finansējuma piesaistei

CKIC-logo-web.jpg
Uzņēmums SIA Plant Made Foods 11.09.2020. ir noslēdzis līgumu Nr.VP-L-2020/54 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu "Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"" (inovāciju vaučeri) ietvaros. Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehnoloģiju pārneses programma" ietvaros. 
liaa-ansamblis.jpg
Projekta numurs VP-PI-2020/55

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt zaļo griķu alternatīvā piena dzērienu receptūras un tehnoloģisko procesu. Projekts tiek iedalīts sekojošos produkta eksperimentālā izstrādes posmos:
1. pētījuma posms – izstrādātas 3 zaļo griķu dzērienu receptūras un veikta atbilstoša
tehnoloģiskā procesa izstrāde ar mērķi iegūt tīru produktu bez piedevām un izvēlētajām organoleptiskajām īpašībām;
2. pētījuma posms – izstrādes procesā analizēts iegūtais dzēriens, lai izvērtētu tā atbilstību
noteiktiem sensoriem, mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem kvalitātes kritērijiem, kā
arī vēlamā uzturvērtības sastāva rādītājiem;
3. pētījuma posms – noteiktas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums produkta ražošanas
uzsākšanai;
4. pētījuma posms – izanalizēts produkta aminoskābju sastāvs un noteikts to profils;
5. pētījuma posms – dzēriena testēšana cilvēka mākslīgajā kuņģī, lai noskaidrotu produkta
uzturvielu spēju uzsūkties organismā un izvērtēt to labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību;
6. pētījuma posms – noteikt atbilstošāku pieejamā produkta iepakošanas tehnoloģiju un veidu,
lai produktam nodrošinātu tādas funkcionālās īpašības kā vismaz 12 mēnešus ilgu derīguma termiņu
un iespēju produktu uzglabāt istabas temperatūrā līdz tā atvēršanas brīdim;
7. pētījuma posms – veikta proteīna ieguve no zaļajiem griķiem un salīdzinājums ar citiem
augu izcelsmes proteīniem;
8. pētījuma posms – veikti eksperimenti ar dažādiem fermentu preparātiem, raugu un baktēriju
kultūrām, lai novērotu to ietekmi uz zaļo griķu dzērienu ķīmisko sastāvu un rezultātā izvēlētos
atbilstošāko raudzēto produktu eksperimentālajai izstrādei.
Uzņēmums SIA Plant Made Foods 2020. gadā ieguva grantu 10'000 EUR apmērā SEB bankas un Mārupes novada pašvaldības īstenotajā Grantu programmā (ie)dvesma. Programmas mērķis ir veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.
iedvasma_logo_web.jpg
bottom of page